Privacyverklaring

Privacyverklaring
Uw privacy is voor Geocos B.V. van groot belang. Geocos B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker (per e-mail en/of per contactformulier) aan Geocos BV verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De persoonsgegevens die door u aan Geocos BV worden verstrekt via de website van Geocos B.V. of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatieaanvragen. Indien u vragen heeft over de (eventuele) verwerking van uw persoonsgegevens door Geocos B.V., neem dan gerust contact op via: info@geocos.com / +31 555 767 222.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, voor -en achternaam en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie niet langer dan noodzakelijk om uw verzoeken correct te beantwoorden en af te handelen.

Cookies
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar informatie in wordt opgeslagen. Hiermee krijgen wij inzicht in uw bezoek aan onze website. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij om uw akkoord vragen voor het gebruik van deze cookies. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, dit kan het functioneren van onze website negatief beïnvloeden.

Google Analytics
Onze website gebruikt Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Met Google is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin strikte afspraken staan over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt niet meegegeven.